سوال درس 4 علوم پنجم

۱ -مراحل تشکیل سنگ رسوبی :پاسخ: 
– حمل رسوبات توسط آب های جاری
– ته نشین شدن رسوبات در آب های آرام
– فشرده شدن رسوبات در اثر سنگینی لایه های بالایی و نیز سنگینی آب

۲ -ویژگی سنگ های رسوبی :پاسخ: 
– لایه لایه اند
– لایه های زیرین قدیمی تر و لایه های بالایی جدید ترند
– معمولا رنگ لایه ها به علت تغییر جنس لایه ها متفاوت است
– با مشاهده این سنگ ها می توان دریافت که زمانی آنجا دریا وجود داشته است
– مهمترین ویژگی سنگ های رسوبی داشتن فسیل است
– دانشمندان زمین شناس با جستجو در لابه لای سنگ های رسوبی به دنبال آثار فسیل اند

۳ -فسیل چیست ؟
پاسخ: به آثاری که از جانداران قدیمی ( گیاه – جانور – تک سلولی) از گذشته در لابه لای سنگ های رسوبی یافت می شود فسیل می گویند

۴ -بخش هایی از یک جاندار که می توانند در لابه لای رسوبات یافت شوند عبارت است از :
پاسخ: استخوان – دندان – صدف – پوشش آهکی ( اسفنج و مرجان ) – پوشش سخت بندپایان (حشرات – خرچنگ ها ) – بافت چوبی گیاهان – قالب خارجی و داخلی جانداران آبزی – آثار گیاهی ( برگ در زغال سنگ )– ردپا و…..

۵ -با گذشت زمان بخش های نرم جانداران توسط دما و رطوبت و هوا و جانوران ذره بینی از بین رفته و بخش های سخت در لابه لای رسوبات باقی می ماند

۶ -چرا از حشرات و بی مهرگان و گیاهان در طبیعت فسیل یافت نمی شود؟
پاسخ: چون دارای اسکلت و بخش سخت نیستند

۷ -فسیل جانوران دارای اسکلت استخوانی و جانوران دریازی چرا بیشتر یافت می شود ؟
پاسخ: به علت داشتن پوشش صدفی و آهکی در طبیعت بیشتر یافت می شود

۸ -دانشمندان از فسیل ها می توانند به اطالعاتی دست پیدا کنند :پاسخ: 
– نوع گیاهان و جانورانی که در قدیم زندگی می کرده اند
– محل زندگی آن ها از نظر آب و هوا و خشکی یا دریا بودن
– نوع غذای جانوران از نوع دندان آنها )گوشت خوار – گیاه خوار(
– ساختمان بدن جانداران قدیمی که برخی ساختمان بدن ساده تری داشتند
– تغییرات آب و هوا – وضعیت دریاها و خشکی ها در گذشته
( با بررسی فسیل ها دریافتند که آب و هوای زمین تغییر کرده است و شکل خشکی ها در گذشته به صورت امروزی نبوده است )
– نوع جانور – نحوه حرکت – اندازه جثه جانور
( دانش مندان از روی رد پا به نحوه ی حرکت جانور پی برده اند که هرچه ردپا عمیق تر بوده جانور سنگین تر و هرچه کم عمق تر بوده نشانه سبک وزنی و سرعت آن بوده است از روی رد پا به نوع جانور – وزن جانور – اندازه جانور از روی مساحت رد پا پی برده اند )

منبع

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...