تعبیرخواب سیل

 • ابن سیرین می گوید سیل و سیل در خواب نشان دهنده بیماری همه گیر است که بر مردم آن محل می آید یا رسیدن سیل در خواب بیانگر حمله دشمنان و فرود آمدن نظامیان به آن کشور است و اگر سیل در خواب آسیبی نمی رساند، ممکن است نشان دهنده حمله ای باشد که به مردم آسیبی نمی رساند.
 • سیل سرخ در خواب دیدن سیلاب به رنگ خون در خواب بیانگر بیماری شدیدی است که شیوع پیدا می کند و بیماری همه گیر در بین مردم عادی یا در بین افراد خاص بیننده یا روستای او است و خسارت ناشی از سیل در منازل شدیدتر و شدیدتر است یا به گفته برخی مفسران.
 • و سیل در خواب ممکن است حاکی از عذاب الهی و عاقبت گناه و نافرمانی باشد، چنانکه خداوند متعال می فرماید: « فَلَیْقَهُمْ أَفْلَهُمْ أَیْلَهُمْ ».
 • همچنین دیدن سیل در خواب بیانگر ظلم و ستم صاحبان قدرت است و دیدن سیل در منازل و خیابان ها بیانگر ظلم شدید سلطان یا دشمنان به نسبت ضرری است که بر مردم و معیشت آنان وارد می شود. سیل در خواب
 • تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید دیدن طغیان رودخانه در خواب در جاده ها و کوچه ها و خانه ها بیانگر عذاب و پریشانی است و یا سیل در خواب بیانگر مجازات سلطان و حاکم ظالم و ظالم است. یک رویا در جزئیات با کلیک کردن اینجا .
 • امام ابن شاهین ظهیری می فرماید: سیل در خواب برای مردم مصیبت است و دیدن سیل و سیل در خواب بیانگر بیماری همه گیر و بلایا است، اما دیدن سیل باران در خواب بیانگر خیر و آسایش است اگر آب نباشد. غالباً یا مضر و هر آبی که غالب شود خیری ندارد.سیل و سیل در خواب نیز بیانگر دشمن ظالم و عدم رسیدن به خواسته ها و اهداف است.
 • و سیل در خواب اگر طغیان زمین و مردم نشانگر هلاکت و عذاب باشد، به خاطر فرموده خداوند متعال: « فَلَیْهُمْ أَرْسَلْناهُمْ أَرْسَلَهُمْ» امام صادق فرمود: دیدن سیل در خواب. نماد نزاع شدیدی است که بر اساس شواهد رؤیت و جزئیات آن بر مردم آن مکان به طور کلی یا افراد بیننده به طور خاص تأثیر می گذارد.
 • امام صادق فرمود: سیل در خواب اگر دلالت بر فتنه نداشت، دلالت بر یکی از سه چیز دارد; دشمن بزرگ یا حاکم ظالم یا سرباز و سرباز.

بالا بودن آب در خواب بدون ضرر به بیننده یا خانه و محصول اشکالی ندارد، بیانگر خیر و نفع عام و خاص است، اگر آب در خواب زلال بود و مرتباً سطح آب زیاد نبود. و اما بالا بودن سطح آب در خواب تا زمانی که از رودخانه یا دریا خارج شود و زمین و مزارع و خانه ها را طغیان کند، این امر مکروه است و نشان دهنده نزاع، جنگ، قرار گرفتن در معرض بی عدالتی یا حمله بیماری و بیماری همه گیر است. تعبیر کنندگان خواب متفق القول هستند که آبی که در خواب غالب می شود بد است و همچنین هر ضرری که در خواب از آب وارد می شود در بیداری نیز بر همین امر دلالت دارد.

 • سیل سیاه در خواب بیانگر بیماری مهلک است و دیدن سیل سیاه در خواب به شهر یا روستا بیانگر شیوع بیماری مهلک است و دیدن سیل سیاه در خانه بیانگر بیماری است. در میان قوم بصیر و چه بسا برخی از آنها هلاک شدند و خداوند به قرون و اعصار داناست.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب می گویند سیل سیاه در خواب، بیانگر فتنه است، پس هر کس در خواب سیل سیاه را ببیند که زمین را آب می زند و وارد خانه ها می شود، بیانگر بدعت و نزاع مردم است.
 • سيل سياه در خواب نيز بيانگر خشم است و بيننده بايد نسبت به رئيس يا مدير خود و هر فرد صاحب اقتدار و نفوذ هشدار دهد، زيرا سيل سياه در خواب بيانگر ظلم و ستم آنان در ساعت خشم است.
 • راه حل او تعبیر دیدن تورنت در خواب را نیز با کلیک بر روی اینجا بخوانید .
 • فرار از سیل در خواب، بیانگر فرار از فتنه است و هر که در خواب ببیند که از سیل می در معرض تهدید و ظلم قرار می گیرد و سعی می کند خود را فراری دهد، ابن شاهین می گوید: فرار از سیل و سیل در خواب نمادی از فرار از دست مخالفان و آسیب آنهاست.
 • فرار از طغیان رودخانه در خواب نیز بیانگر فرار خشم حاکم، رئیس جمهور یا کسانی که در حکومت آنها هستند از میان صاحبان قدرت و نفوذ است.
 • فرار از سیل در خواب ممکن است بیانگر ترس و اضطراب از چیزی باشد و اگر بیننده خواب در آستانه امر جدیدی در زندگی .
 • ابن شاهین می‌گوید: هر که در خواب ببیند که با سیل یا سیلابی روبروست، با دشمن و حریف خود روبه‌رو می‌شود و اکثریت در خواب در بیداری غالب است، و خداوند متعال و متعال است. دانستن.
 • زنده ماندن از سیل در خواب رهایی از خطر و رهایی از بی عدالتی و ظلم و نگرانی است .
 • زنده ماندن از طوفان در خواب نیز توبه و ترک نافرمانی به دلیل ماجرای کشتی نوح علیه السلام
 • و ورود سیل یا سیل در خواب و سپس بیرون آمدن از آن و زنده ماندن بیانگر ورود امر خطرناک و فرار با ترس و اضطراب از آن است و خروج از سیل در خواب بیانگر بهبودی از بیماری مهلک با آثار آن در بدن باقی می ماند و خداوند داناتر است.
 • و هر کس در خواب ببیند که کسی را از سیل نجات می دهد در حقیقت به او کمک می کند و شاید او را نصیحت و راهنمایی کرده است و اما در خواب نجات از سیل او مسئول این بچه است یا اینکه بچه مریض شود و زنده بماند انشاالله.
 • طغیان دریا در خواب به تعبیر ابن سیرین بیانگر فتنه راه ها کند .
 • شيخ النبلسي مي گويد طغيان دريا در خواب بيانگر آمدن حاكم به آن مكان است و رئيس جمهور يا هر كه معادل مدير و مسئول باشد.
 • دیدن آب دریا در خواب تا زمانی که لبه ها ظاهر نشود، خوب نیست، زیرا در خواب دیدن آب دریا در خواب نشان دهنده کمبود، فقر و خشکسالی است، همانطور که کاهش سطح آب دریا در خواب بیانگر این است که ضعف صاحب اقتدار و ضعف بینا در اعتبار و اقتدارش بر خانواده یا کارگرانش. تعبیر دیدن دریا در خواب را با کلیک اینجا .

دیدن طغیان رودخانه در خواب یا بیانگر ظلم و ستم مردی با قدرت و قوت است و یا بیانگر خیر و نفع است در صورتی که سیل در حد طبیعی باشد و به مردم و خانه ها و درختان آسیبی نرفته باشد، چنان که رودخانه در آن طغیان می کند. رؤیای سمت راست نشان دهنده ظاهر رئیسی است که او نیرومند و فرمانروایی توانا است و در مورد طغیان رودخانه از سمت چپ ممکن است به وزیر و معاون رئیس جمهور و کسانی که در اختیار آنها هستند اشاره کند. طغیان رودخانه در خواب بیانگر توبه و رهایی از ظلم صاحبان قدرت و قدرت است.

 • خواب طغیان آب در خانه ، اگر آب زلال بود و بیننده و مال او را زیر آب نمی برد، بیانگر رزق و روزی است که به خانه اش می رسد و چه بسا بزرگواری به او عیادت کرده و بیننده منفعت و روزی پیدا کرده باشد. از این بازدید
 • و اما دیدن سیل در خانه در خواب و آب کدر، قرمز یا سیاه، بیانگر نزاع و مشکل بین بیننده و خانواده اش است و سیل در داخل خانه در خواب بیماری باشد که به آن مبتلا شود. مردم خانه
 • و هر کس در خواب ببیند که سیل فقط بدون خانه مردم وارد خانه او می شود، باید در خود و اعمال خود تجدید نظر کند، زیرا سیل در خانه ممکن است بیانگر عذاب و عذاب خداوند برای نافرمانی و گناهان کبیره باشد و این اگر ببیند قویتر است. سیل در خانه با قورباغه یا ملخ و سایر حشرات و حیوانات موذی.
 • و بیرون آمدن سیل از خانه در خواب بیانگر از بین رفتن خطر پس از ترس و اضطراب است.
 • سیل در خواب برای مرد بیانگر ظلم رئیسش در محل کار یا نزاع بین او و اهل خانه است.
 • امّا رهایی از سیل در خواب برای مرد، بیانگر فرار از وسوسه است، و هر که در خواب ببیند که از سیل می گریزد، ناظر خطر است و آنگاه زنده می ماند و ممکن است عذابی به او برسد. آسیب ببیند، اما به هر حال زنده خواهد ماند.
 • اگر مردی در خواب ببیند که سیل درختان و خانه‌ها را از ریشه کنده می‌کند، بیانگر ظلم بزرگ به مردم آن مکان است و خانواده‌هایی برای مردان و آواره‌گی خانواده‌ها وجود دارد.
 • سیل در خواب نیز برای مرد حکایت از از دست دادن صبر و طغیان خشم دارد و این خواب مقدمه ای است برای اینکه او کنترل خود را از دست ندهد وگرنه آسیبی به او خواهد رسید و خداوند در هر حال داناتر است.
 • برخی از علما گفته اند: سیل در خواب برای مرد، نشان دهنده حج یا عمره و طواف بیت الله الحرام است، مخصوصاً کسی که سیل را در اماکن مقدسه در خواب دیده و برای مردم و بیننده ضرری نداشته باشد. نذر به خاطر فرموده حق تعالی: « و عهد خود را وفا کنند و دور خانه قدیم بگردند ».
 • سیل در خواب برای دختر مجرد بیانگر مشکل بزرگی است که او در زندگی با آن مواجه است .
 • و سیل سرخ در خواب برای زنان مجرد بیانگر بیماری در خانواده او است و سیل سیاه در خواب ممکن است بیانگر ظلم و ستم شخصی باشد که بر او مسلط است.
 • و اگر دختر مجرد در خواب ببیند که سیل بدون ضرر وارد خانه می شود، ممکن است دلالت بر مردی داشته باشد که از او خواستگاری می کند که صاحب قدرت و پول است، اما وحشی، ظالم و متکبر است.
 • و ورود سیل به خانه در خواب زن مجرد اگر موجب ضرر شود، بیانگر فتنه و مشکلات فراوان خانواده است.
 • ورود سیل به خانه در خواب زن متاهل بیانگر مشکلات و اختلافات اساسی بین او و همسرش است و اگر سیل در خواب باعث آسیب به خانه شود یا یکی از اعضای خانواده او را غرق کند، بیانگر مصیبت بزرگی است که زن متاهل دچار آن می شود. از خانواده و بستگانش
 • سیل سیاه و قرمز در خواب برای زن متاهل ممکن است نشان دهنده جادوگری و حسادت باشد و به ویژه در مسائل بهداشتی بسیار مضر خواهد بود.
 • همچنین زنده ماندن از سیل و سیل در خواب زن متاهل به معنای فرار از فتنه و مشکلات در حال بیداری، اما پس از ترس و اضطراب است و ممکن است مشکلات اثری طولانی بر خود بگذارند.
 • و هر که در خواب سیلابی با آب زلال بی ضرر ببیند و در خواب آب سیل جمع کند، بیانگر رزق فراوان از خطر و چه بسا کار شوهرش در خدمت مردی است که دارای نفوذ و خطر است و از او به دست آورده است. رزق فراوان، همه به شرطی که آب سیل در خواب تصفیه شود و ضرری پیش نیاید و سیل و آب نباشد.

تعبیر خواب سیل برای زن باردار

تعبیر خواب سیل امام جعفر صادق

تعبیر خواب سیل آرام

تعبیر خواب سیل در خانه

تعبیر خواب سیل نی نی سایت

تعبیر خواب فرار از سیل

تعبیر خواب سیل یوسف

تعبیر خواب سیل ابن سیرین

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...