تعبیر خواب ازدواج زن متاهل با پیر مرد

ازدواج با مرد مسن در خواب ، زیرا ازدواج سال زندگی و نیمی از خوشبختی است، در ازدواج، شریک زندگی، گرفتاری های دنیا را آسان می کند و پسر خوبی که در دنیا و آخرت به او افتخار می کنید. در واقع شادی و مشکلات پیرامون آن است و در سلسله تعبیر خواب که به صورت مستمر ارائه می کنیم خواب ازدواج با مرد مسن را تعبیر می کنیم.

تعبیر خواب ازدواج با مرد مسن در خواب

 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که با پیرمردی ازدواج کرده است، در واقع بیانگر آن است که با مردی بسیار بزرگتر از خود ازدواج خواهد کرد.
 • تعبیری متفاوت: ازدواج با پیرمرد در خواب دختر مجرد بیانگر گرفتاری ها و مشکلات است.
 • ازدواج دختر مجرد با پیرمرد در خواب بیانگر نگرانی و پریشانی است.
 • برخی ازدواج زن مجرد با پیرمرد را در خواب می بینند، پول یا ارث فراوان.
 • ازدواج پوششی در دنیاست و عفت از وسوسه افتادن و ازدواج زن مجرد با عفاف و حال خوب و انقضای این بدهی از تعابیر رایج است.
 • ازدواج دختر مجرد با پیرمردی با ظاهری زیبا و چهره ای مهربان به این معنی است که از کسی که او را ناامید نمی کند کمک می خواهد و این شخص امین و وفادار به اسرار اوست.

 

تعبیر خواب ازدواج زن متاهل با پیرمردی در خواب

 • اگر زن متاهلی در خواب ببیند که با پیرمردی ازدواج می کند، بیانگر تنگنای مالی است.
 • در روایتی دیگر به او ارث می رسد.
 • اگر زن شوهردار در خواب با پیرمردی لبخند بزند، این بدان معناست که شخصی او را فریب می دهد و از محبت او سوء استفاده می کند.
 • اگر زن شوهردار خواب ببیند که شوهرش او را در خواب خود به پیرمرد تقدیم می کند تا زمانی که با او ازدواج کند، بیانگر این است که او فردی بی خیال است و غریبه ها وارد زندگی زناشویی او می شوند و در روایت دیگری دلالت بر مرد بودن او دارد. که مسئولیتی بر دوش ندارد و همیشه به همسرش وابسته است و آنچه را که انرژی ندارد به دوش می کشد.
 • رقص و شادی در خواب بیانگر آرامش و رهایی از مشکلات است، اما اگر این شادی در ازدواج زن متاهل با پیرمرد به معنای مشکلات بزرگ در خانواده است.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...