فعالیت صفحه ۱۵ مطالعات هفتم با جواب

جواب فعالیت صفحه ۱۵ مطالعات اجتماعی هفتم

در صفحه 15 درس سوم کتاب مطالعات اجتماعی هفتم 4 فعالیت زیر پرسیده شده است :

۱- به گروه های ۵ یا ۶ نفره تقسیم شوید. مجسم کنید حالا گروه شما یک روز را در اردو سپری کرده و مسائل زیر پیش آمده است. گفت و گو کنید و درباره هر یک از موقعیت های زیر تصمیم گیری بگیرید.

موقعیت  ۱
بعضی ها دوست دارند که داخل چادر همیشه مرتب و تمیز باشد، بعضی دیگر به این موضوع بی اعتنا هستند و بگو مگو بین افراد پیش آمده است. همچنین بعضی بچه ها کوله پشتی شان را روی وسایل دیگران گذاشته اند و دوربین یک نفر شکسته است.

موقعیت ۲
دو نفر از بچه ها با خود رادیویی آورده اند و شب موقع خواب با صدای بلند رادیو گوش می کنند و این کار همه را عصبانی کرده است.

موقعیت ۳
یکی از بچه ها پس از خوردن چای، کتری آب جوش را وسط چادر گذاشته و رفته است.

موقعیت ۴
صبح پس از خوردن صبحانه وقتی می خواهند به طور دسته جمعی به گردش بروند بعضی بچه ها خیلی آماده می شوند.

موقعیت ۵
دو نفر که مسئول پختن بلال روی آتش بودند، آتشی را که برای این کار در نزدیکی چادر بر افروخته بودند خاموش نکرده و به همراه بقیه برای بازی رفته اند.

همفکری کنید و بگویید چه مشکلات و شرایط دیگری ممکن است در اردو شما به وجود بیاید.

پاسخ : ممکن است بعضی از دانش آموزان زمانی که معلم و یا رهبر گروه حواسش نیست بدون خبر دادن به جای خطرناکی برود و یا از اتوبوس اردو جا بماند.

همچنین بخوانید : جواب فعالیت های درس ۱ مطالعات اجتماعی هفتم

۲- اکنون نتیجه تصمیمات خودتان را به صورت مقررات اردو روی یک صفحه کاغذ بنویسید و در کلاس بخوانید. بگویید هر یک از این مقررات چگونه موجب حفظ حقوق افراد می شود.

۳- آیا همه اعضا حق اظهار نظر درباره موضوع را داشتند؟

پاسخ : بله همه اعضا حق اظهارنظر دارند و اگر پیشنهاد خوبی دارند باید آن را در نهایت احترام ارائه دهند.

۴- اگر پس از تصمیم گیری، یک نفر با تصمیم شما مخالفت کرد، چه می کردید؟

پاسخ : به نظر او و مخالفتی که کرده است احترام می گذاریم اما چون اردو گروهی است پس تصمیم گروه مهم است و باید تابع قوانین باشیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۶ درس سوم مطالعات هفتم

در صفحه 16 کتاب مطالعات اجتماعی هفتم درس چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم فعالیت زیر از شما پرسیده شده است :

۵- به این موقعیت ها توجه کنید و بگویید هر کدام چه پیامدهایی دارد و کدام حقوق نادیده گرفته می شود؟

فردی بخواهد خارج از صف افرادی که در نانوایی ایستاده اند، نان بگیرد.
پاسخ : حقوق افرادی که مدت زیادی است در صف ایستاده اند پایمال می شود.

فردی که در آپارتمان زندگی می کند و سهم مشارکت خود در هزینه های ساختمان را پرداخت نمی کند.
پاسخ : حق سایر کسانی که سهم مشارکت خود را به موقع پرداخت کرده اند تا امور ساختمان مختل نشود پایمال می شود.

راننده ای که بدون توجه به علامت عبور ممنوع داخل خیابان یک طرفه می شود و شدآمد (ترافیک) به وجود می آورد.
پاسخ : حق کسانی که با توجه به قوانین از مسیر درست رانندگی کرده اند و عجله دارند.

موتور سواری که به علت شلوغی خیابان وارد پیاده رو می شود و از بین مردم عبور می کند.
پاسخ : حق عابرین پیاده زیر پا گذاشته شده و امنیت آن ها به خطر می افتد.

شرکت ساختمانی ای که قرار است سالن ورزشی برای مردم بسازد، اما مقررات ساختمان سازی و مصالح مناسب را به کار نبرد.
پاسخ : حق مردمی که قرار است در این سالن ورزشی بیایند زیر پا گذاشته می شود.

عابر پیاده که بدون توجه به چراغ راهنما از لا به لای اتومبیل ها حرکت کند.
پاسخ : عابر پیاده باید در زمان خاص خودش یعنی زمانی که ماشین ها ایستاده اند از خیابان عبور کند در غیر اینصورت باعث ترافیک و پایمال کردن حقوق راننده ها می شود.

برای درس ۳ مطالعات هفتم به چند گروه تقسیم شوید و یک مکان یا گروه اجتماعی را انتخاب کنید. جدولی دو ستونی رسم کنید که در آن مقررات مربوط به آن مکان در یک ستون و کارکرد آن در ستون مقابل نوشته شود.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...