جواب فعالیت صفحه ۷۱ علوم هشتم با

جواب فعالیت صفحه 66 علوم هشتم

پاسخ: ابتدا ظرف شیشه‌ای در دمای( 17 تا 25 )درجه نگهداری می‌کنیم، مشاهده می‌شود که تعدادی حباب روی محلول غلیظ ایجاد شده است. این حباب‌ها مربوط به گاز (کربن دی‌اکسید) است که توسط مخمر نان تولید شده است.

 

جواب گفت و گو کنید صفحه 66 علوم هشتم

پاسخ: در این مخمر قسمتی از بدن جاندار رشد می‌کند و جوانه ایجاد می‌شود اما در باکتری، سلول اولیه به دو نیمه تقسیم می‌شود و دو باکتری حاصل می‌شود.

جواب فعالیت صفحه 67 علوم هشتم

وسایل و مواد لازم: نان کپک زده، میکروسکوپ، تیغه و تیغک

قطره‌ای آب روی تیغه بگذارید. با استفاده از چیزی مانند سوزن یا خلال دندان، مقداری از کپک را از روی نان بردارید و به آرامی با آب روی تیغه مخلوط کنید. روی آن تیغک بگذارید و با میکروسکوپ مشاهده کنید. شکل چیزی را که می‌بینید، رسم کنید. آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد چه عوامل محیطی در رشد کپک روی نان نقش مثبتی دارند؟

طراحی آزمایش:

کمی نان یا خمیر را مرطوب می‌کنیم، داخل کیسه‌ای قرار داده و در جای تاریک و گرم قرار می‌دهیم. پس از سه روز، کپک‌ها روی آن رشد می‌کنند می‌توانیم این کار را با میوه نیز انجام دهیم.

نتیجه گیری:

عوامل محیطی مؤثر در رشد کپک‌ها:

1- گرما

2- هوا

3- رطوبت

4- محیط قندی یا چربی

 

جواب گفت و گو کنید صفحه 68 علوم هشتم

معمولاً کپک‌ها ابتدا به شکل لکه‌های کوچک روی نان یا میوه دیده می‌شوند؛ اما با گذشت زمان این لکه‌ها بزرگ‌تر می‌شوند و سرانجام همه سطح آنها را می‌پوشانند. چه استدلالی برای این مشاهده دارید؟

پاسخ: زیرا کپک نان به وسیله هاگ تولید مثل می‌کند، هاگ‌ها روی سطح نان با جذب آب و مواد قندی به سرعت رشد کرده و ریشه‌دار می‌شوند. سپس با تولید هاگدان‌ها، هاگ‌ها را روی سطح نان پخش می‌کنند.

جواب فعالیت صفحه 69 علوم هشتم

پاسخ: الف) هیدر با جوانه زدن

ب) بعضی از شقایق دریایی با قطعه قطعه شدن

پ) تک سلولی ها با دو نیم شدن زیاد می شوند

 

جواب فعالیت صفحه 69 علوم هشتم

پاسخ: روش‌های تکثیر و ازیاد گیاهان:

1- جدا کردن ساقه زیر زمینی یا پیاز گل‌ها: مثل زنبق، نرگس، گلایل

2- قلمه زدن مانند: شمعدانی، بید، مو

3- پیوند زدن مثل: گل سرخ، سیب، گردو

4- خوابانیدن شاخه: مثل: یاس، مو

جواب گفت و گو کنید صفحه 71 علوم هشتم

با توجه به اینکه در تولیدمثل جنسی، دو کامه از دو فرد نر و ماده با هم ترکیب می‌شوند، آیا کامه‌ها می‌توانند حاصل تقسیم رِشتمان باشند؟برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

پاسخ: خیر، زیرا گامت‌ها حاصل تقسیم میوز هستند و تعداد کروموزم‌های آنها نصف تعداد کروموزم‌های سلول اولیه است. به طور مثال در انسان اسپرم 23 و تخمک 23 کروموزم دارد.

جواب فعالیت صفحه 71 علوم هشتم

در یاخته تخم شکل 9،کدام تقسیم انجام میشود:

میتوز یا میوز | میتوز

اگر تقسیم میوز وجود نداشت، آیا تولید مثل جنسی امکان پذیر بود؟ خیر ، چون گامت ها به وجود نمی آمد.

مرغها و خروسها هرکدام در یاخته های بدن خود، ٧٨ کروموزوم دارند. گامت های نر و مادهاین جانوران هرکدام چند کروموزوم دارند؟ 39

یاخته ٔ تخم آنها چند کروموزوم دارد؟ 78

 

جواب فعالیت صفحه 72 علوم هشتم

پاسخ: 1-روی آنها می خوابند و با گرمای بدنشان باعث تبدیل تخم به جنین میشوند ، بعد از خارج شدن از تخم هم از نوزاد مراقبت میکنند

پاسخ: 2-زیرا بسیاری از تخم های قورباغه به وسیله عوامل مختلف محیطی و موجودات دیگر از بین میرود. برای اینکه شانس تولید مثل افزایش یابد قورباغه تخم زیادی می گذارد تا تعدادی از آنها به سن بلوغ برسد.

جواب فعالیت صفحه 73 علوم هشتم

پاسخ: دوقلوهای همسان از یک تخمک لقاح یافته‌ ایجاد شده‌اند که پس از تقسیم به دو جنین تبدیل شده‌اند و دوقلوهای غیرهمسان از دو تخمک جدا که توسط دو اسپرم جداگانه لقاح یافته‌اند ایجاد شده‌اند. DNA دوقلوهای یکسان شبیه هم ولی 50 درصد DNA دوقلوهای غیر همسان شبیه هم است.

 

جواب فعالیت صفحه 74 علوم هشتم

پاسخ: گلی که فقط پرچم یا مادگی داشته باشد تک پایه میگویند ماندد مثال های زیر

 

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه 75 علوم هشتم

به جز حشره‌ها، جانوران دیگری نیز به گرده افشانی گل‌ها کمک می‌کنند، گزارشی درباره چنین جانورانی تهیه کنید و در کلاس ارائه دهید. گزارش را می‌توانید به شکل تصویری ارائه دهید.

پاسخ: 1- پرندگانی مانند مرغ مگس‌خوار که از شهد گل‌ها استفاده می‌کنند باعث گرده افشانی می‌شوند.

2- انسان با انتقال دانه گرده از یک گیاه به گیاه دیگر باعث گرده افشانی مصنوعی می‌شود.

3- چسبیدن دانه گرده به بدن برخی از جانوران مانند چسبیدن دانه‌ها به پشم یا کرک بدن جانوران علف‌خوار.

جواب گفت و گو کنید صفحه 75 علوم هشتم

دو جمعیت از یک نوع جاندار در یک محیط زندگی می‌کنند. یک جمعیت حاصل تولیدمثل غیرجنسی و جمعیت دیگر حاصل تولیدمثل جنسی این جاندار است. اگر عوامل محیطی (مانند دما، رطوبت، غذا یا تغییر در عوامل زنده محیط مانندگسترش نوعی باکتری بیماری‌زا) تغییر کنند، پیش‌بینی می‌کنید افراد کدام جمعیت، بیشتر در خطر از بین رفتن قرار گیرند؛ چرا؟ با مقایسه دو نوع تولیدمثل جنسی و غیرجنسی، مزایا و معایب هر کدام را توضیح دهید.

پاسخ: جانداری که با تولیدمثل غیرجنسی تولید مثل می‌کنند بیشتر در معرض خطر قرار دارند، به طور مثال برای باکتر‌ی‌ها اگر دما از 4 درجه پایین‌تر رود بسیاری از باکتری‌ها از بین می‌روند. به طور کلی در تولید مثل غیرجنسی شانس زنده ماندن جاندار کمتر است، ولی در تولید مثل جنسی مثل پستاندران شانس زنده ماندن جاندار بیشتر است و به علت پیشرفته بودن ساختمان بدنی سازگاری بیشتر می‌شود.

 

جواب فعالیت صفحه 75 علوم هشتم

پاسخ: ویژگی‌هایی مانند رنگ و بوی گل ‌ها حشرات را به خود جذب می‌کند. گلبرگ بعضی از گل‌ها دارای خاصیت رنگین کمانی است که حشراتی مانند زنبور عسل قادر به دیدن این طیف نوری هستند و جذب گل می‌شوند و دانه‌های گرده به بدن آنها می ‌چسبد در بعضی از گل‌ها مانند ارکیده شکل گل شبیه زنبور ماده است و رنگ و بوی آن را تولید می‌ کند و زنبور نر را به خود جذب کرده باعث گرده افشانی می‌شود.

hamgamdars.com

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...