هم خانواده شکوه چیست

هم خانواده شکوه: باشکوه-شوکت

معنی شکوه: اندایه

مترادف شکوه: گله مندی فره- گله- کبریا- شکوائیه- مهابت- شکایت- اهمیت- تعرض- بزرگی- فر- تجمل

شکوه در فرهنگ لغت دهخدا به معنی خیکی که از پوست بره شیرخواره است و همچنین شکوه در فرهنگ فارسی مرض- گله- شکایت و شکوه در فرهنگ معین به معنی ترس و همچنین شکوه در فرهنگ عمید به معنی مرض است.

شکوه در عربی سهل است.

شکوه در جدول : ابهت

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...