هم خانواده استعداد

هم خانواده استعداد: استعانت ، مستعد

معنی استعداد: شایستگی توانایی- درونداشت- توانایی کار- توانش

مترادف استعداد: نبوغ-آمادگی- قریحه- استطاعت- قابلیت- توان- شایستگی- ذوق 

استعداد در فرهنگ لغت دهخدا به معنی آماده شدن است و همچنین استعداد در فرهنگ فارسی توانایی کاری داشتن و در فرهنگ معین به معنی مهیا گشتن  و همچنین استعداد در فرهنگ عمید به معنی توانایی ذهنی و فطری برای انجام دادن یا فراگرفتن کاری  است.

استعداد در عربی ذوق ابداع دور تالق خلیة است.

استعداد در جدول : امادگی

هم خانواده استعداد

هم خانواده استعداد چیست

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...