به سر تاج بخت نهادن کنایه از چیست

كنايه اول : تاج بخت بر سر كسي نهادن : به بزرگي و عظمت رساندن

كنايه دوم : به خاك آوردن از تخت : پست و ذليل كردن


تلميح اول : سوره آل عمران آيه 16 : خداوند هر كس را بخواهد عزيز و گرامي و هركس را بخواهد پست و ذليل مي كند.

تلميح دوم : سوره آل عمران آيه 21 : فرمانروايي را به هر كسي بخواهد مي دهد و از هر كسي بخواهد پس مي گيرد.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...