سرعت امواج لرزه ای را در اجسام متراکم با اجسام کم تراکم مقایسه کرده و یک مثال بزنید

سرعت امواج لرزه ای از سنگ های متراکم و فشرده بیشتر هست ولی در سنگ های کم تراکم کمتر است

مانند هسته داخلی که جامد هست

مانند هسته بیرونی که مایع است

سرعت امواج لرزه ای در اجسام متراکم بیشتر از اجسام کم تراکم است. به عبارت دیگر، امواج لرزه ای در اجسامی که ذرات آن ها به یکدیگر نزدیک تر و فشرده تر هستند، با سرعت بیشتری حرکت می کنند.

علت این امر این است که در اجسام متراکم، ذرات به یکدیگر محکم تر متصل هستند و در نتیجه، مقاومت کمتری در برابر حرکت امواج لرزه ای ایجاد می کنند.

برای مثال، سرعت امواج لرزه ای در هسته داخلی زمین که از آهن و نیکل ساخته شده است، حدود 12 کیلومتر بر ثانیه است. این در حالی است که سرعت امواج لرزه ای در پوسته زمین که از سنگ های مختلف تشکیل شده است، حدود 6 کیلومتر بر ثانیه است.

مثال دیگر، مقایسه سرعت امواج لرزه ای در یک میز آهنی و یک میز چوبی است. امواج لرزه ای در میز آهنی با سرعت بیشتری از میز چوبی حرکت می کنند. این امر به دلیل تراکم بالاتر آهن نسبت به چوب است.

در مجموع، هر چه تراکم یک جسم بیشتر باشد، سرعت امواج لرزه ای در آن بیشتر است.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...