جواب صفحه 24 عربی هفتم

جواب صفحه 24 عربی هفتم
جواب صفحه 24 عربی هفتم


بهترین مردم سودمند ترین آن ها برای مردم است.

خوبی بسیار و انجام دهنده آن کم است.

انسان بنده ی نیکی کردن است.

بلای انسان در زبانش است.

سلامت زندگی در مدارا کردن است.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...