معنی کلمه می نگارد کلاس پنجم


می نویسد.

نقش و نگار می کشد.

معنی نقش و نگار کلاس پنجم
معنی می نگارد
معنی می نگارند
متضاد کلمه می نگارد
می نگارد یعنی چه
هم معنی می نگارد
مترادف کلمه می نگارد
مترادف می نگارد
مترادف هم معنی می نگارد
معنی لغت می نگارد

2 نظر

  1. امیرامیرsays:

    عالی

  2. فاطمه زهرا ریاحیفاطمه زهرا ریاحیsays:

    مرحبا احسنت 👏🏻♥️💙 عالی بود ♥️💙