هم خانواده کلمه تدبیر

هم خانواده:مدبر

کاردانی راهکار- رایزنی- چاره- وسیله تمهید- مشی- حزم- مشورت- درایت- کیاست- سیاست- شگرد-

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...