هم خانواده قبول

هم خانواده قبول :مقبول- قابل

معنی قبول: پذیرفته شده- پذیرش- پذیرفتن-باور- پذیرا

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...