هم خانواده حاصل

هم خانواده حاصل :تحصیل- محصول- محصل -حصول

معنی حاصل:سازه- فرآورده- ساخته- برداشت- دستاورد- بهره- دستاور- دستامد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...