الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

تعبیر خواب صدای قران در قبرستان

تعبیر خواب صدای قران در قبرستان

ابن سیرین اگر در خواب خود ببینی که در حال فروختن کتاب مقدس قرآن هستی معنی خواب تو این است که دیانت و دین اسلام در نظر تو ارزش خاصی ندارد. >   اگر در خواب ببینی که مرده ای و به تو کتا فقه و یا قرآن می دهند معنی خواب این است که توفبق طاعت و بندگی را کسب ...

تعبیر خواب با چتر زیر باران رفتن

تعبیر خواب با چتر زیر باران رفتن

محمدبن سیرین گوید: اگر بر سر کسی چتر بگیرند حرمت و احترام و عزت می‌یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن چتر در خواب بر هفت وجه باشد. سلطنت ثروت مرتبت و عزت ریاست و مقام و منزلت رفعت و سر بلندی ولایت و حکومت صحبت و همنشینی با بزرگان لوک اویتنهاو می‌گو...

تعبیر خواب نوشته شدن الله در اسمان

تعبیر خواب نوشته شدن الله در اسمان

اگر در خواب نام خدا را در اسمان ببینید معنی خواب خیلی خوب است و نشانه عاقبت به خیری و حاجت روا شدن و گرفتن پاداش بزرگ است. >   تعابیر دیگر دیدن آسمان در خواب   امام صادق ع اگر در خواب آسمان را به رنگ سبز ببینی معنی خواب تو این است که در آن منطقه و خیر ...

تعبیر خواب ماه و ستاره در شب

تعبیر خواب ماه و ستاره در شب

تعبیر دیدن ماه در خواب توسط ابن سیرین * ابن سیرین معتقد است که ظهور ماه در خواب ، موقعیتی معتبر است که رویاپرداز به فرمان خدا به آن می رسد. * در حالی که ظاهر شدن او در خواب بیانگر وضعیت خوب و نزدیک شدن به خدا با اعمال نیک است. * دیدن ماه در خواب بیانگر...

تعبیر خواب خریدن پتو ابن سیرین

تعبیر خواب خریدن پتو ابن سیرین

تعبیر خواب پتو توسط ابن سیرین پتو از لیست وسایلی است که روی گرمایش کار می کنند ، در زمستان استفاده می شود و ضروری است ، اما تعبیر خواب پتو متفاوت است ، و تعبیرات زیادی وجود دارد و مفسران زیادی وجود دارد. ما برای شما توضیح می دهیم تعبیر خواب پتو توسط اب...

تعبیر خواب مدفوع مرغ

تعبیر خواب مدفوع مرغ

تعبیر خواب فضولات پرنده یکی از رویاهایی است که افراد زیادی را به خود مشغول می کند ، زیرا تعداد زیادی از مردم این خواب را مکرر می بینند و از آنجا که فضولات پرنده یکی از چیزهای نامطلوب است ، دیدن آن در خواب ، خواب بیننده را در وضعیتی قرار می دهد. تعجب می...

تعبیر خواب در ساعت 9 صبح

تعبیر خواب در ساعت 9 صبح

آنلی بیتون می‏گوید: دیدن ساعت در خواب ، نشانة خطر از سوی دشمنان است . شنیدن ضربه های ساعت دیواری در خواب ، علامت مرگ دوستی است و شنیدن اخبار ناخوشایند . منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در رویاهای ما ساعت دوستی است صدیق که دروغ نمی گوید ولی ممکن است اشتباه کن...

تعبیر خواب تنور و نان پختن

تعبیر خواب تنور و نان پختن

تعبیر خواب پختن نان در فر. بیش از یک معنی وجود دارد و دلالت آن بیان کننده رویا است. دیدن نان نان نشان دهنده خوبی و رزق و روزی است که به خواب بیننده در زندگی او و در مدت زمان بسیار کوتاهی می رسد تعبیر خواب نان پختن و خمیر تعبیر خواب نان پختن در تنور تعب...

تعبیر دیدن کودک زشت در خواب

تعبیر دیدن کودک زشت در خواب

بسیاری از مردم به دنبال تفسیر دقیق دیدن یک کودک زشت در خواب هستند ، اگرچه دیدن بچه ها به طور کلی نشانه رزق روزی و و خوشبختی است ، اما دیدن یک کودک با دیدگاه زشت در خواب ممکن است باعث اضطراب و تردید شود ، همانطور که تصور می شود یکی از رویاهای ناخوشایند ...

تعبیر خواب تصادف و مرگ

تعبیر خواب تصادف و مرگ

بسیاری از مردم مشغول امور رویاها و بیناها هستند و برخی از آنها معتقد به اعتبار تفسیر آنها هستند و دارای معانی و ارجاع به موارد خاص و خاص هستند ، که آنها را وادار به جستجوی تعبیر آن خواب ها می کند. و موارد زیر جزئیات آن است: * رویای یک واژگون شدن ماشین ...

تعبیر دیدن دختری که دوستش دارید در خواب

تعبیر دیدن دختری که دوستش دارید در خواب

تعبیر دیدن دختری که دوستش دارید در خواب رویاهای ما ممکن است نشان دهنده وضعیت روانی ما و آنچه ذهن ناخودآگاه فکر می کند باشد ، همچنین ترس ها ، خواسته ها و خاطراتی را که در زندگی ما از سر گذرانده اند منعکس می کنند ، و در طول اعصار ، تعبیر دیدن دختر در خوا...

تعبیر دیدن سنگسار در خواب

تعبیر دیدن سنگسار در خواب

تعبیر سنگسار در خواب توسط ابن سیرین و نبولسی * ابن سیرین از جمله افرادی بود که در خواب سنگسار را مانند این دید که فردی را سنگسار می کند ، زیرا به آن شخص توهین کرده است. * النبولی خواب یک انسان را در خواب سنگسار تعبیر کرد که می گوید شخصی به شخصی توهین م...

تعبیر خواب احساس خفگی کردن و خفه شدن

تعبیر خواب احساس خفگی کردن و خفه شدن

تعبیر خواب خفه کردن کسی در خواب چیست؟ احساس خفگی در خواب می تواند باعث شود در بیشتر روز خود احساس بیقراری کنید ، و این به احساسات شما (درونی) و بیان خود مربوط است ، این احساسات ممکن است سرکوب شده یا "از بین رفته اند" ، و رویا می تواند بیداری باشد. تماس...

معنی دیدن موهای بلند سیاه در خواب

معنی دیدن موهای بلند سیاه در خواب

تعبیر دیدن موهای بلند سیاه در خواب توسط ابن سیرین * ابن سیرین معتقد است که موهای سیاه بلند در خواب یک دید خوش خیم است که نشان می دهد بیننده از مزایای زیادی مانند پول و طول عمر رنج می برد ، اما با توجه به وضعیت بینا تفسیرهای زیادی در اینجا وجود دارد. * ...