الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

تعبیر خواب سیب زرد چیست

تعبیر خواب سیب زرد چیست

تعبیر دیدن سیب و معنی آن در خواب، بیانگر حال خود بیننده است که نوع آن مذکر باشد یا مؤنث، چنانکه دلالت بر رزق و پول و چیزهای خوب دارد اگر آن را بخوری یا بو کنی یا بگیری و ممکن است دلالت بر صنعت بینا و آنچه مربوط به آن است، زیرا در مواردی دلالت بر ازدواج...

تعبیر خواب دزد در خانه چیست

تعبیر خواب دزد در خانه چیست

تعبیر دیدن دزد در خواب برای دختر مجرد: * اگر دختر نامحرم دزد را در خواب ببیند، نشانه آن است که با جوان غیرقابل اعتمادی آشنا می شود که دل او را می دزدد و او را عاشق می کند و دلبسته او می شود، سپس او را رها می کند و ناپدید می شود. بر روان او تاثیر بگذارد...

تعبیر خواب مرغ کبابی یا سرخ شده

تعبیر خواب مرغ کبابی یا سرخ شده

تعبیر مرغ در خواب ابن سیرین * دیدن مرغ در خواب ، اشاره به پول است، اگر شخصی مرغ را در خواب دید و آن را کبابی می خورد، علامت آن است که بیننده مال زیادی به دست می آورد، اما پس از تلاش فراوان و پس از خستگی و رنج، اما اگر بیننده ببیند که گوشت مرغ را بدون پ...

 تعبیر خواب بارداری برای زن متاهل

تعبیر خواب بارداری برای زن متاهل

تعبیر خواب حاملگی در خواب برای زن شوهردار ابن سیرین در رویای حمل او خواب باردار شدن در خواب برای زن باردار متاهل بیانگر تایید بارداری یا ناراحتی و نگرانی است. تعبیر حاملگی در خواب برای زن متاهلی که باردار نیست، بیانگر اضطراب به دلیل اشتیاق به سرعت حامل...

تعبیر خواب سگ قهوه ای

تعبیر خواب سگ قهوه ای

تعبیر دیدن سگ قهوه ای در خواب برای دختر مجرد * دیدن دختری مجرد با سگ های قهوه ای در خواب، بیانگر حضور افرادی است که از او متنفرند و باید مراقب آنها بود. * وقتی دختر مجردی در خواب سگ های قهوه ای می بیند، نشان دهنده عشق او به یک فرد بد است و در نتیجه روا...

تعبیر خواب دعوا و کتک کاری

تعبیر خواب دعوا و کتک کاری

تفسیر رویت جنگی ابن سیرین * تعارض در خواب ممکن است نشانه ای حالات روانی پیچیده نگرانی ها و اندوه هایی باشد که رویا بیننده در زندگی خود با آن روبرو خواهد شد. * تعارض در خواب نزد ابن سیرین نیز به عنوان تفاوت های واقعی در زندگی بیننده خواب شناخته می شود ک...

تعبیر خواب بارش برف یوسف پیامبر

تعبیر خواب بارش برف یوسف پیامبر

تعبیر خواب برفی می توان تاکید کرد که رفتار در خواب زیارت امرار معاش است و این در صورتی است که معنای کلی خواب را تعجب می کنید، اما اگر به چند جزئیات بپردازیم ممکن است با آسیبی که به انسان وارد می شود تعبیر آن تغییر کند. از آن برف، یا اگر دید که برف زیاد...

تعبیر خواب شستن گوشت قرمز

تعبیر خواب شستن گوشت قرمز

تعبیر دیدن گوشت خام در خواب تعبیر دیدن گوشت خام در خواب چنین است: * دیدن گوشت در خواب بیانگر درد و خستگی و بیماری است. * اگر در خواب ببیند که گوشت خود را می خورد، نشان از غیبت و غیبت از خویشاوندان و خانواده خود دارد. * اگر شخصی در خواب ببیند که گوشت خا...

تعبیر خواب حمله گربه خاکستری

تعبیر خواب حمله گربه خاکستری

تعبیر دیدن گربه های خاکستری در خواب برای مرد: * دیدن گربه خشمگین در خواب پیرمرد، بیانگر بیماری است. * گربه های سفید نشان دهنده یک دوست فریبکار و ریاکار یا یک خدمتکار حیله گر هستند و ممکن است نشان دهنده یک زن بازیگوش و بد اخلاق باشند. * گربه سیاه نشان د...

تعبیر خواب دوش گرفتن در حمام

تعبیر خواب دوش گرفتن در حمام

* تعبیر خواب استحمام یکی از خوابهایی است که خیلی ها می خواهند تعبیری از آن بگیرند چرا که حمام کردن یکی از عادات مهم روزگار ماست زیرا باعث بهبودی می شود و یکی از وسایل مراقبت از بهداشت فردی است. ، و وقتی آن را در خواب می بینید، نمادها و معانی زیادی دارد...

تعبیر خواب صدای قران در قبرستان

تعبیر خواب صدای قران در قبرستان

ابن سیرین اگر در خواب خود ببینی که در حال فروختن کتاب مقدس قرآن هستی معنی خواب تو این است که دیانت و دین اسلام در نظر تو ارزش خاصی ندارد. >   اگر در خواب ببینی که مرده ای و به تو کتا فقه و یا قرآن می دهند معنی خواب این است که توفبق طاعت و بندگی را کسب ...

تعبیر خواب با چتر زیر باران رفتن

تعبیر خواب با چتر زیر باران رفتن

محمدبن سیرین گوید: اگر بر سر کسی چتر بگیرند حرمت و احترام و عزت می‌یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن چتر در خواب بر هفت وجه باشد. سلطنت ثروت مرتبت و عزت ریاست و مقام و منزلت رفعت و سر بلندی ولایت و حکومت صحبت و همنشینی با بزرگان لوک اویتنهاو می‌گو...

تعبیر خواب نوشته شدن الله در اسمان

تعبیر خواب نوشته شدن الله در اسمان

اگر در خواب نام خدا را در اسمان ببینید معنی خواب خیلی خوب است و نشانه عاقبت به خیری و حاجت روا شدن و گرفتن پاداش بزرگ است. >   تعابیر دیگر دیدن آسمان در خواب   امام صادق ع اگر در خواب آسمان را به رنگ سبز ببینی معنی خواب تو این است که در آن منطقه و خیر ...

تعبیر خواب ماه و ستاره در شب

تعبیر خواب ماه و ستاره در شب

تعبیر دیدن ماه در خواب توسط ابن سیرین * ابن سیرین معتقد است که ظهور ماه در خواب ، موقعیتی معتبر است که رویاپرداز به فرمان خدا به آن می رسد. * در حالی که ظاهر شدن او در خواب بیانگر وضعیت خوب و نزدیک شدن به خدا با اعمال نیک است. * دیدن ماه در خواب بیانگر...