الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

تعبیر خواب سوختن دست با آب جوش

تعبیر خواب سوختن دست با آب جوش

تعبیر سوزاندن دست با روغن اگر شخصی در خواب ببیند که با روغن در حال سوختن است ، این بینایی نشان می دهد که بیننده در زندگی خود با مشکلات و مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. دیدن دستی سوزان توسط ابن سیرین ابن سیرین می گوید اگر شخصی در خواب ببیند که دستانش سوخت...

تعبیر خواب کاشتن گیاه در خاک

تعبیر خواب کاشتن گیاه در خاک

آگاماس در خواب ، آنها مردانی هستند که از معاشرت آنها بهره ای نمی برند و در آنها مبالغه وجود دارد و منشأ گل و لای درختان پرپشت و پیچیده است و شکارچی در آنها پنهان می شود و آنها را از جایی پرنده می اندازد. نمی داند آنها کجا هستند ، و اگر بوش مال دیگران ا...

تعبیر خواب شیخ دیدن

تعبیر خواب شیخ دیدن

تعبیر دیدن شیخ در خواب زنان مجرد توسط ابن سیرین دیدن شیخ در خواب ، طبق تعبیر دانشمند ما ابن سیرین ، شاهدی بر این است که شخصی که این بینش را دیده شخصی است که قادر به پیش فرض های دین اسلام است. * دید شیخ در خواب نیز نشانه تمایل و آرزوی بهره مندی از دانش ...

تعبیر خواب دیدن عمو

تعبیر خواب دیدن عمو

تفسیر دید عمو در مورد ابن سیرین: * تعبیر خواب دایی در خواب ، همانطور که دانشمند بزرگ ابن سیرین ذکر کرده است ، به عنوان یکی از چشم اندازهای ستودنی که نشان دهنده احساس ثبات ، اطمینان و ایمنی در برابر خطرات است. * دیدن عموی که در خواب لبخند می زند گواه خو...

تعبیر خواب مدرسه و امتحان

تعبیر خواب مدرسه و امتحان

تعبیر امتحان در خواب توسط ابن سیرین ابن سیرین تعبیر را با دیدن امتحان در خواب ، از جمله آنچه مربوط به خیر است و برخی از آن مربوط به شر است ، ارائه داد و ابن سیرین در بهترین دیدن امتحان در خواب گفت ، اگر شخصی خواب ببیند كه در یک امتحان بود و این شخص قاد...

تعبیر خواب گاز گرفتن انگشت توسط سگ

تعبیر خواب گاز گرفتن انگشت توسط سگ

تعبیر خواب در مورد گزش سگ * یک دختر مجرد که در خواب توسط سگ گزیده می شود ، هشداری برای شخصی است که در آن زمان با او در ارتباط بود ، زیرا این دید برای او مناسب نبود. * گزیده شدن توسط سگی در دست نشانگر این است که بیننده خواب از کار فعلی که در آن کار می ک...

تعبیر خواب دیدن خوشه گندم زرد

تعبیر خواب دیدن خوشه گندم زرد

تعبیر خواب درباره گندم یا گندم از نظر ابن شاهین: و اما گندم ، پول است و ممکن است طلا باشد ، بنابراین هر که ببیند گندم زده است ، طلا خواهد داشت. و هرکس ببیند که گندم می خورد ، آنگاه به زاهد خود احترام می گذارد. و هرکس ببیند گندم خشک یا پخته می خورد ، هی...

تعبیر خواب داشتن شیر نر و ماده

تعبیر خواب داشتن شیر نر و ماده

تعبیر دیدن شیر در خواب توسط ابن سیرین به یکی از تفسیرهای فراوان تبدیل شده است و این به دلیل دیدن اخیر او در خواب بسیاری است. دیدن شیر در واقعیت مسئله وحشتناکی است ، اما این نیست الزامی که این تعبیر بینایی او در خواب باشد ، زیرا این خواب تعبیر دیگری دار...

تعبیر خواب بچه گربه زرد رنگ

تعبیر خواب بچه گربه زرد رنگ

دیدن گربه های زرد در خواب یکی از بدترین دیدهایی است که فرد می تواند در خواب ببیند ، چه زن ، چه زن ، چه زن باردار یا غیر آن ، و ما در این مقاله توضیحات مربوط به دیدن گربه ها را روشن خواهیم کرد ، آنها بی سر و صدا به فرد حمله می کنند یا او را تحت تعقیب قر...

همه چیز در مورد خون در خواب

همه چیز در مورد خون در خواب

هرکس ببیند که او به خاطر عشق خود مخفیانه خون خود را نوشیده است ، در به شهادت می رسد جهاد و اگر ببیند که آن را آشاما آشامیده است ، نشانگر ریاکاری او است و وارد خون خانواده اش شده و به کشته شدن آنها کمک کرده است. و هر کسی که می دید انگار یکی از سر مردم د...

تعبیر خواب پریود شدن دختر مجرد

تعبیر خواب پریود شدن دختر مجرد

تعبیر خواب درباره خون قاعدگی برای یک زن مجرد: *  ابن سیرین نشان داد که دیدن خون قاعدگی یک دختر مجرد و بزرگسال مجرد مبتنی بر لذت نامزدی یا مجاورت ازدواج با فرد بیننده خواب است. * دیدن قاعدگی در خواب نشانگر برکت ، شادی و تغییر شرایط برای بهتر است. * دیدن...

تعبیر خواب بارش برف از نظر حضرت یوسف

تعبیر خواب بارش برف از نظر حضرت یوسف

تعبیر دیدن برف در خواب تفسیر عبدالغنی نبولسی تعبیر دیدن برف در چندین موقعیت: [1] * برفی که در خواب دیده می شود شاهدی بر امرار معاش ، فواید ، بهبودی از بیماری و بیماری های سرماخوردگی است ، به ویژه برای کسانی که از آن زندگی می کنند و شاید برف نشانگر آتش ...

تعبیر خواب خرس قهوه ای بزرگ

تعبیر خواب خرس قهوه ای بزرگ

تعبیر خواب یک خرس قهوه ای چیست پاسخ سوال تعبیر خواب یک خرس قهوه ای * تعبیر خواب درباره خرس قهوه ای در خواب بیانگر حضور برخی افراد حیله گر در زندگی بیننده است. * دیدن یک خرس در خواب ممکن است نشان دهنده وجود یک دشمن خطرناک در زندگی بینایی باشد که بسیار ب...

تعبیر خواب حاملگی خودم در خواب

تعبیر خواب حاملگی خودم در خواب

تعبیر خواب درباره بارداری توسط ابن سیرین بارداری در خواب بیانگر اندوه و نگرانی است و همچنین ممکن است نشان دهنده زندگی خوب و جدید باشد و تفسیرها متناسب با هر مورد متفاوت باشند و در این مقاله با تعبیرهای مختلف این خواب چه برای مجرد و چه متاهل آشنا می شوی...

تعبیر خواب زندانی شدن مادر

تعبیر خواب زندانی شدن مادر

تعبیر زندان در خواب توسط ابن سیرین * تعبیر دیدن زندان در خواب نمادی از شخصی است که توانایی حرکت و برخاستن را دارد ، اما به دلیل شرایطی که خارج از کنترل او نیست ، نمی تواند و سپس کار او به حالت تعلیق در می آید. * ممکن است تعبیر خواب زندان نشان دهنده بیم...