الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده کلمه تدبیر

هم خانواده کلمه تدبیر

هم خانواده:مدبر کاردانی راهکار- رایزنی- چاره- وسیله تمهید- مشی- حزم- مشورت- درایت- کیاست- سیاست-...

هم خانواده کلمه جهل

هم خانواده کلمه جهل

[هم خانواده جهل چیست] هم خانواده جهل :جهالت -جاهل-مجهول مترادف کلمه جهل: نادانی-بی اطلاعی-حماقت-بی خبری-بی علمی متضاد کلمه جهل: معرفت-دانش معنی کلمه جهل: نادانستگی-نادانی esmneves...

علیرضا موسوی بازیگر تئاتر

علیرضا موسوی بازیگر تئاتر

[مرگ یک بازیگر جوان تئاتر بر اثر کرونا] علیرضا موسوی بازیگر جوان تئاتر بر اثر عوارض ابتلا به کرونا دار فانی را وداع گفت. سروش طاهری بازیگر و کارگردان تئاتر از درگذشت یک بازیگر جوان تئاتر خبر داد و در این باره به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه سیدعلیرضا موسو...

معنی سور چیست

معنی سور چیست

جدی- بزم- پاسورجشن- سول- عروسی- حصار- عیش باره- میهمانی- بارو- ...

هم خانواده کلمه ی عقل

هم خانواده کلمه ی عقل

[هم خانواده عقل چیست] هم خانواده عقل کلاس ششم:عاقل-معقول معنی عقل :هوش -خرد- دانش- خِرَد- دانایی- مخ-کله- دها-ذکاوت- معرفت- فهم- esmneves...

هم خانواده محفوظ کلاس پنجم

هم خانواده محفوظ کلاس پنجم

[هم خانواده حافظ چیست] هم خانواده محفوظ : محفظه-حفظ- حفاظت- حافظ- محفوظ معنی :نگهدارنده-نگهبان- پاسبان- مهیمن- پاسدار- مدافع- حارس-محافظ-  حامی esmneves...

هم خانواده حامی چیست

هم خانواده حامی چیست

پشتوان پاسدار- پشتیبان- نگهبان- پارتی پشتیوان- یاور- طرفدار- یاریگر- مجیر- یار- کمک- هواخواه- م...