الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

رمان من سیندرلا نیستم پارت 26

رمان من سیندرلا نیستم پارت 26

دستش را کشید تا رهایش کنم. – خواهرت… فریبا گفت… شک و بدبینی باعث می‌شد نتوانم حرفش را باور کنم. وقتی دید که هنوز باورم نشده نالید. – البرز… داری منو می‌ترسونی. دستش را رها کردم. به خودم توپیدم: «زورت به این بیچاره رسیده؟» بی‌فایده بود؛ توبیخ آدم اشتباه...

رمان من سیندرلا نیستم پارت 42

رمان من سیندرلا نیستم پارت 42

– باید برای ناهار برم خونه. وقتی دکتر می آمد، بی اراده من بودم که تعارف می کردم. – ناهار تشریف داشتید. – بعد از ناهار یه چرت قیلوله باید بزنم، اینجا بمونم این لذت رو از دست میدم. با دیدن خنده ام گفت: – لذت های زندگی، تو پیری رنگ عوض می کنه، بانوی جوان....

رمان من سیندرلا نیستم پارت 39

رمان من سیندرلا نیستم پارت 39

سالی یک کوله پشتی، پریچهر یک تاب و دامن جین کوتاه و اما بابک یک کارت هدیه که شک نداشتم حسابي دست و دلبازی کرده سلیم و همسرش برایش یک ست کیف و شال صورتی خریده بودند. میدیدم که سعی می کند موقر و متین باشد، اما ذوق و بغضش را نمی توانست مخفی کند. بابک دست ...

رمان من سیندرلا نیستم پارت ۲

رمان من سیندرلا نیستم پارت ۲

عصر، خانم بیرون رفت و برایم یک مانتو و مقداری لباس خرید. فردای آن ‌روز هم دکتر مرا به مطب متخصص پوست و مو برد، او بیماری‌ام را فتودرماتیک* تشخیص داد. هنوز گوشه‌ٔ هال می‌خوابیدم. یک‌روز خانم صدایم کرد و گفت که همراهش بروم. در ته راهرو‌ پلکانی فلزی روبه‌...

رمان من سیندرلا نیستم پارت ۵۰

رمان من سیندرلا نیستم پارت ۵۰

صدایم حسرت داشت. – خوش به حالت. خیلی قوی هستی. آهی کشید. – مجبورم، فنچول. از بالای سرم نگاهم می کرد. موهای کوتاه و پسرانه اش، روی پیشانی اش ریخته بود. – زندگی همینه، آوا. گوسفند باشی، شکمت سفرهس. محکم روی سرم زد و گفت: – عوضش خیلی دلبری. پسر بودم خودم ...

رمان من سیندرلا نیستم پارت 1

رمان من سیندرلا نیستم پارت 1

من سیندرلا نیستم من هرگز سیندرلا نمی‌شدم. من فوقش دخترک کبریت‌فروش بودم که هرازگاهی تکه‌ای از قلبم را به آتش می‌کشیدم و با گرمایش تو را تصور می‌کردم؛ چشمهایت، لبخند کمیابت، انگشتان قوی و حمایتگرت. و آخرین نفس‌های شعله، تصور در آغوش تو بودن می‌شد و بوم…...

دانلود رمان حصار تنهایی من نوشته پری بانو به صورت pdf

دانلود رمان حصار تنهایی من نوشته پری بانو به صورت pdf

مامانم شونه هامو تکون داد و صدام ميزد:آني...آني... -هووم.. -هووم چيه ؟پاشو ببينم ...مگه نميخواي بري خياطي ؟ با شنيدن اسم خياطي چشمامو باز کردم وسيخ نشستم و گفتم: ساعت چنده؟ -هشت ونيم .. -واي مامان چرا بيدارم نکردي ؟ بلند شدم و از اتاق اومدم بيرون مامان...

دانلود رمان سکوت از زهرا علیپور با لینک مستقیم

دانلود رمان سکوت از زهرا علیپور با لینک مستقیم

خلاصه درباره دختری به نام غزل...که همراه خواهر کوچک تر خود زندگی سختی را میگذراند...او با تمام مشقت و سختی میکوشد تا مورد حمله آسیب های جامعه خود نشود...ناخودآگاه اسیر خاندانی میشود که زندگی حقیرانه خود و خواهرش را زیر و رو میکند و قدم در سرنوشتی پیچید...

دانلود رمان عشق در وقت اضافه

دانلود رمان عشق در وقت اضافه

سرآغاز هفت سال زندگی مشترک ما به ساعت ها جر و بحث گذشت که امروز کنار هم جلوی قاضی نشسته ایم. پرسید آیا او را می زنم؟ آیا خرجی نمی دهم؟ سوال ها قطار شد و او فقط بهت زده و خیره به نقطه نامعلومی گفت من هیچ کدام از این خصوصیات را ندارم. از نظر قانون من مرد...

دانلود رمان خنده های قشنگ نوشته طیبه سوری به صورت pdf

دانلود رمان خنده های قشنگ نوشته طیبه سوری به صورت pdf

مقدمه: اردیبهشت امسال سی ساله میشم. تولد سی سالگی برای یه زن پر از نغمه های غم انگیزه... سی سالگی یعنی پایان یک دهه ی قشنگ... دهه ی دوم زندگی من با ازدواج شروع شد و با طالق به پایان رسید. حاال من دوباره برگشتم سر جای اولم، با این تفاوت که روزهای رفته ا...

رمان صیغه استاد پارت 54

رمان صیغه استاد پارت 54

اشک هام و نمی‌تونستم کنترل کنم و صورتم خیس از اشک شده بودند. یه جورایی جنونی بهم دست داده بود تو دلم گفتم اصلا چرا زندم؟! چرا نفس می‌کشم؟! چرا وقتی اون نیست من و تو این خونه باشم؟ خدایا من این زندگی کوفتی و نمیخوام! نمیخوامش! جونم و بگیر خلاصم کن؟ چرا ...

دانلود رمان خواهرخوانده pdf

دانلود رمان خواهرخوانده pdf

تنها بودم و آواره نشستی بر قلبم چه شاهانه به عشقت اوج گرفتم پر زدم از آن ویرانه شدم شیدای چشمانت با خود شدم بیگانه جز تو مرا راهی نیست بمان کنار این دیوانه :  رمان خواهر خوانده صدیقه سادات محمدی کاربرانجمن تک رمان 4 پاییز از راه رسیده بود و هوا سرد و ش...

 رمان صیغه استاد پارت ۵۴

رمان صیغه استاد پارت ۵۴

نفسم حبس شد! هامون شوهرم بود ولی ازش می‌ترسیدم؛ مسخره بود… ولی بخاطر شب اولی که با همون داشتم و اون مثل سگ باهام رفتار کرد هنوز هم رو دلم مونده بود. نمی‌تونستم فراموش کنم رفتاری که باهام داشت! نفس لرزونی کشیدم و لب زدم : چی… چی کار می‌کنی هامون؟! سرش و...

رمان انتظار عشق pdf

رمان انتظار عشق pdf

تازه از دانشگاه اومده بودم و حسابی توی خط واحد له و لورده شده بودم.. در خونه رو بستم و تا پامو گذاشتم توی حیاط کش و.قوسی ب بدنم دادم... دور تا دور حیاط رو از نظر گذروندم از تمیزی برق میزد مادرم بی نهایت تمیزو ی جورایی وسواس داشت دستامو با آب حوض وسط حی...

دانلود رمان ویرانگر تنهایی جلد دوم pdf

دانلود رمان ویرانگر تنهایی جلد دوم pdf

چشم هاموبازکردم.اینجاکجاست؟اون دختری که تنها تو جاده قدم می زنه؟صدددا می زنم.ماتیسددا؟ایسددتادولیشرنگشددت وبه راه رفتنش ادامهداد.- عشددقم بهم نگاه کن...نرولعنتی.باناراحتی با صدددایی کهغم وغصدده تو ب یدادمی کرد گ فت:- با ید برم من به این جا تعلق ندارم.-...