الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

تعبیر خواب سوختن دست با آب جوش

تعبیر خواب سوختن دست با آب جوش

تعبیر سوزاندن دست با روغن اگر شخصی در خواب ببیند که با روغن در حال سوختن است ، این بینایی نشان می دهد که بیننده در زندگی خود با مشکلات و مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. دیدن دستی سوزان توسط ابن سیرین ابن سیرین می گوید اگر شخصی در خواب ببیند که دستانش سوخت...

تعبیر خواب کاشتن گیاه در خاک

تعبیر خواب کاشتن گیاه در خاک

آگاماس در خواب ، آنها مردانی هستند که از معاشرت آنها بهره ای نمی برند و در آنها مبالغه وجود دارد و منشأ گل و لای درختان پرپشت و پیچیده است و شکارچی در آنها پنهان می شود و آنها را از جایی پرنده می اندازد. نمی داند آنها کجا هستند ، و اگر بوش مال دیگران ا...

تعبیر خواب شیخ دیدن

تعبیر خواب شیخ دیدن

تعبیر دیدن شیخ در خواب زنان مجرد توسط ابن سیرین دیدن شیخ در خواب ، طبق تعبیر دانشمند ما ابن سیرین ، شاهدی بر این است که شخصی که این بینش را دیده شخصی است که قادر به پیش فرض های دین اسلام است. * دید شیخ در خواب نیز نشانه تمایل و آرزوی بهره مندی از دانش ...

تعبیر خواب دیدن عمو

تعبیر خواب دیدن عمو

تفسیر دید عمو در مورد ابن سیرین: * تعبیر خواب دایی در خواب ، همانطور که دانشمند بزرگ ابن سیرین ذکر کرده است ، به عنوان یکی از چشم اندازهای ستودنی که نشان دهنده احساس ثبات ، اطمینان و ایمنی در برابر خطرات است. * دیدن عموی که در خواب لبخند می زند گواه خو...

تعبیر خواب مدرسه و امتحان

تعبیر خواب مدرسه و امتحان

تعبیر امتحان در خواب توسط ابن سیرین ابن سیرین تعبیر را با دیدن امتحان در خواب ، از جمله آنچه مربوط به خیر است و برخی از آن مربوط به شر است ، ارائه داد و ابن سیرین در بهترین دیدن امتحان در خواب گفت ، اگر شخصی خواب ببیند كه در یک امتحان بود و این شخص قاد...

تعبیر خواب گاز گرفتن انگشت توسط سگ

تعبیر خواب گاز گرفتن انگشت توسط سگ

تعبیر خواب در مورد گزش سگ * یک دختر مجرد که در خواب توسط سگ گزیده می شود ، هشداری برای شخصی است که در آن زمان با او در ارتباط بود ، زیرا این دید برای او مناسب نبود. * گزیده شدن توسط سگی در دست نشانگر این است که بیننده خواب از کار فعلی که در آن کار می ک...

تعبیر خواب دیدن خوشه گندم زرد

تعبیر خواب دیدن خوشه گندم زرد

تعبیر خواب درباره گندم یا گندم از نظر ابن شاهین: و اما گندم ، پول است و ممکن است طلا باشد ، بنابراین هر که ببیند گندم زده است ، طلا خواهد داشت. و هرکس ببیند که گندم می خورد ، آنگاه به زاهد خود احترام می گذارد. و هرکس ببیند گندم خشک یا پخته می خورد ، هی...

هم خانواده کلمه تدبیر

هم خانواده کلمه تدبیر

هم خانواده:مدبر کاردانی راهکار- رایزنی- چاره- وسیله تمهید- مشی- حزم- مشورت- درایت- کیاست- سیاست-...

هم خانواده کلمه جهل

هم خانواده کلمه جهل

[هم خانواده جهل چیست] هم خانواده جهل :جهالت -جاهل-مجهول مترادف کلمه جهل: نادانی-بی اطلاعی-حماقت-بی خبری-بی علمی متضاد کلمه جهل: معرفت-دانش معنی کلمه جهل: نادانستگی-نادانی esmneves...

مشاهده ی مطالب بیشتر ...