هم خانواده سکوت چیست؟

هم خانواده سکوت: مسکوت-ساکت 

معنی سکوت: آرام-خاموش

مترادف سکوت: صامت-آرام- راحت- خاموش- دنج- خموش

متضاد سکوت: شلوغ

سکوت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی خاموش و همچنین سکوت در فرهنگ فارسی بی صدا و سکوت در فرهنگ معین به معنی آرام و همچنین سکوت در فرهنگ عمید به معنی خاموش است.

سکوت در عربی صامت است.

سکوت در جدول کلمات هیس- ارام است.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...