هم خانواده علامه چیست؟

هم خانواده علامه: معلم-علیم-عالم

معنی علامه: شمار- گروه- آمار- توده- انبوه

مترادف علامه: فاضل-دانشمند- علیم- دانشور- عالم

 متضاد علامه: جهول

علامه در فرهنگ لغت دهخدا به معنی حسن بن یوسف و همچنین علامه در فرهنگ فارسی بسیاردانا و علامه در فرهنگ معین به معنی دانشمند و همچنین علامه در فرهنگ عمید به معنی بسیاردانا است.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...