جواب صفحه ۳۰ نگارش نهم

متن زیر را بخوانید و شیوه های کاربرد واژگان را در آن نشان دهید.

نوع کاربردنمونه ها
واژه های مترادفاول – آغاز – چلو – پلو
واژه های متضادقهر – آشتی
ظرفیت شبکه معناییدیروز – پریروز
گسترش واژهشکر آب – قال قضیه – فوت کردن – قربان صدقه – بیخ پیدا کردن – ارتباط تنگاتنگ
تنوع فعل هابودید – کردید – می خوردید – می رفتید – برخیزید – بکنید – داریم – برویم – برسیم – گسیخت – شد

hamgamdars.com

صفحه ۳۰ نگارش نهم

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...