8 هم خانواده برای عمل

هم خانواده عمل: معلوم عامل معلم معمول عالم عمال تعلیم عمل

معنی عمل: کردار-کنش- کار

مترادف عمل: وظیفه-ادا- کردار- ارتکاب- کار-  اقدام- فعل- پیشه- شغل- حرفه- رفتار

عمل در فرهنگ لغت دهخدا به معنی کار کردن است و همچنین عمل در فرهنگ فارسی ساختن و عمل در فرهنگ معین به معنی رفتار و همچنین عمل در فرهنگ عمید به معنی کاری که کسی انجام می دهد است.

عمل در عربی ماثرة خط العرض قضیة دعابة عملیة عمل است.

1 نظر

  1. عسل امینیعسل امینیsays:

    آخه ارباب ! آقا! وا من،هم خانواده صاحب رو میخوام ایناچه