8 هم خانواده برای عمل

هم خانواده عمل: معلوم عامل معلم معمول عالم عمال تعلیم عمل

معنی عمل: کردار-کنش- کار

مترادف عمل: وظیفه-ادا- کردار- ارتکاب- کار-  اقدام- فعل- پیشه- شغل- حرفه- رفتار

عمل در فرهنگ لغت دهخدا به معنی کار کردن است و همچنین عمل در فرهنگ فارسی ساختن و عمل در فرهنگ معین به معنی رفتار و همچنین عمل در فرهنگ عمید به معنی کاری که کسی انجام می دهد است.

عمل در عربی ماثرة خط العرض قضیة دعابة عملیة عمل است.

4 نظر

 1. عسل امینیعسل امینیsays:

  آخه ارباب ! آقا! وا من،هم خانواده صاحب رو میخوام ایناچه

 2. مائده احمدی ، کلاس ششممائده احمدی ، کلاس ششمsays:

  معلومه اون کسی که این ها رو نوشته سوادش در حد پیش دبستانی بوده ،،آخه اینا چیه؟اشتباه نوشته. جناب هم خانواده عمل میشه معلم؟معلوم؟عالم؟تعلیم؟ همچین نوشتن هشت تا هم خانواده ادم میگه چه انسان های متفکری!!ساچی واو! ازین هشت تا کلا یکیش درسته.ممکنه این رو نزارید بقیه ببینند و جز کامنتا شه چون عیب تون رو گفتم.لااقل خودتون ببینید به سواد پیش دبستانی تون بیفزایید و مردم رو گمراه نکنید

 3. پوریا پوتکپوریا پوتکsays:

  سازنده ی این سات خیلی خر و بی سواد هست هر کی هستی اسکلی ++++++++++++++++++خر دیئیییییییییییییید

 4. گسلگسلsays:

  قایلی