معنی ستایش فارسی دوم دبستان

ستایش: پرستیدن، شکرگزاری

سرآغاز: مقدمه

مونس: همدم

روانم: روح م جانم

شروع: آغاز

نشاط: شادمانی

اکنون: حالا

سپاسگزارم: ممنونم

پروردگار: خداوند

عزیز: گرامی

یاری: کمک

موفّق: پیروز

کشور: سرزمین پهناور، وطن، میهن

پند: نصیحت

زیان: ضرر

معنی کلمات بخش کتاب خانه ی کلاس ما :

کتابخانه: محل نگهداری کتاب

خنک: سرد

ملایم: معتدل

آرام: یواش

با نظم: مرتب

وارد: داخل

آموزگار: معلّم

احوال پرسی: پرسیدن حال کسی

وقتی: هنگامی، زمانی

به صورت: به شکل

پاسخ: جواب

پرسش: سوال

پیشنهاد: منظور

رایانه: کامپیوتر

دانا: عالم

تشکّر: سپاسگزاری

مفید: سودمند

ویژه: مخصوص

حالا: اکنون، الان

مانند: مثل

magerta.ir

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...