هم خانواده قصد

هم خانواده قصد: قاصد-مقصد -اقتصاد -مقصود –مقاصد

معنی قصد: خواست-آهنگ- انگیزه- گرای- گرایش

مترادف قصد: داعیه-آهنگ- خواسته- اراده- خواست- اندیشه

قصد در فرهنگ لغت دهخدا به معنی میانه راه رفتن و همچنین قصد در فرهنگ فارسی آهنگ کردن و قصد در فرهنگ معین به معنی از روی عمد و غرض و همچنین قصد در فرهنگ عمید به معنی منظور است.

هم خانواده ی کلمه ی علم

هم خانواده نوع چیست

هم خانواده عظیم چیست

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...