هم خانواده دفاع کلاس سوم

هم خانواده دفاع چیست

هم خانواده دفاع چیست

مدافع-دفع

مترادف: پدافند- تدافع- مدافعه
متضاد: تک- حمله
معنی: پشتیبان- پشتیبانی- پدافند- ایستادگی- پایداری- پَدافندesmneveshte.ir

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...