هم خانواده کلمه ی هنر

هم خانواده هنر:هنرمند -هنر دوست -هنری- باهنر

مترادف هنر:فن-صناعت- صنعت

در فرهنگ لغت دهخدا هنر به معنی علم و معرفت و دانش و فضل و فضیلت و کمال است و همچنین در فرهنگ فارسی هنر به معنی کارنمایان وبرجسته-پیشه- صنعت- فن و در فرهنگ معین هنر به معنی پرهیزگاری فضل زیرکی تقوی است.

هنر مجموعه‌ای از آثار یا فرآیندهای ساخت انسان است که برای اثرگذاری بر احساسات و هوش انسانی یا به‌ منظور انتقال یک مفهوم، خلق می‌شود

3 نظر

  1. یوسف قاهرییوسف قاهریsays:

    بسیار سایت فقلاده ای هستش سپاس گذارم

  2. علیعلیsays:

    عالی‌ازسایت‌تون‌راضیم

  3. نیکانیکاsays:

    این عالی نیست 😡 این محشره عالی بود 😁