4 هم خانواده برای کلمه خطر

هم خانواده کلمه خطر:خطیر-خطرناک-مخاطره- خطرات

مترادف کلمه خطر: کار بزرگ-بیم- تهدید-دشواری- هول-  ریسک - مخالفت- مهلکه -مخاطره -مضرات

متضاد کلمه خطر: سلامت

معنی کلمه خطر: ناگواری-ترس- سیج - بیم -مرگ آور

 

همخانواده خطر

هم خانواده خطر کلاس چهارم هم خانواده خطر كلاس سوم
هم خانواده خطر و عهد
هم خانواده خطر کلاس پنجم هم خانواده خطر كلاس چهارم درس دوم
هم خانواده خطرناک هم خانواده خطر کلاس سوم ابتدایی
هم خانواده خطر چیست هم خانواده خطر و عهده
هم خانواده خطر

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...