هم خانواده آسوده

هم خانواده آسوده چیست


هم خانواده آسوده: آسودگی

معنی آسوده:مدفون آرام- مرده- راحت- آرمیده- فارغ- ساکن- مرفه- سبکبار- خلاص-

1 نظر

  1. ادرینا آزادیادرینا آزادیsays:

    عالیه و آسایش هم میشه 👍🏻👍🏻👍🏻❤