2 نظر

  1. یمته 2یمته 2says:

    خودتون سایت طراحی میکنید خب جوابشم بنویسید دیگه مگه ما باید بهتون بگیم هم خانواده معلق چی میشه؟؟؟!!!!! خجالت داره واقعاً 😵‍💫😵‍💫😵‍💫

  2. یمته 2یمته 2says:

    خاک تو سر تون کنن