هم خانواده نقل چیست

هم خانواده نقل چیست

هم خانواده نقل منتقل-انتقال است

معنی:گَزک- گفته- گزک- بازگفت- جابجاکردن- بازگویی- ترابری- چاشنی-ترجمه- مزه- انتقال- گزک- جابجایی- شیرینی- حمل- بازگو- حکایت- ذکر -داستان- روایت-

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...