هم خانواده اغلب چیست

اغلب-مغلوب-غالب،وافراً اکثر غالباً اکثراً-ندرتاً-ندرتاً-چیره تر-بیشتر

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...